top of page

ICT Management on Demand

ICT Management on Demand is specialist in het oplossen van vraagstukken, het implementeren van oplossingen en het in gebruik nemen van deze oplossingen op het gebied van ICT, ICT-management en ICT-diensten. Dit specialisme kunnen wij u bieden vanuit een combinatie van ruime ervaring in diverse branches met onze onafhankelijke positie in de markt

ICT-management

ICT-Management on Demand geeft richting aan uw ICT-afdeling door op efficiënte wijze de combinatie van de optimale inzet van mensen, middelen en eventuele partners tot stand te brengen. Vanuit onze ervaring zijn wij in staat om slagvaardig en met een duidelijke visie vanuit uw bedrijfsstrategie ICT naadloos te laten aansluiten op de bestaande of beoogde bedrijfsprocessen.
 
ICT Management on Demand is specialist in het sturen van de ICT en herstructureert deze waar nodig. Het leggen van contacten met externe partijen en implementeren van voorgestelde oplossingen en verbeteringen behoort uiteraard ook tot ons expertise gebied.

ICT managment#

ICT-optimalisatie

Het verder brengen van ICT en oplossen van vraagstukken met betrekking tot verandering van ICT en de ICT-organisatie, zodat deze als basis dient voor een optimaal functionerende, kostenefficiënte ICT-infrastructuur is een voorwaarde voor het optimaal ondersteunen van bedrijfsprocessen.  

ICT Management on Demand onderzoekt hoe de bedrijfsprocessen optimaal ondersteund worden door de organisatie van de ICT, doet een voorstel ter verbetering hiervan en zorgt dat de gewenste en gekozen optimalisaties geïmplementeerd èn gebruikt gaan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheidseisen met betrekking tot AVG en de GDPR-wetgeving, daar waar nodig.

ICT optimalisatie
ICT audit

ICT-audit

Het functioneren van een ICT-afdeling kan bij uitstek beoordeeld worden door middel van het uitvoeren van een ICT-audit. Tijdens deze audit, kunnen diverse onderwerpen worden onderzocht en beoordeeld, zoals:

  • De inrichting van de organisatiestructuur en de daarbij gebruikte hulpmiddelen;

  • De TCO kosten van de ICT-organisatie mbt inzichtelijkheid en verhouding, alsook die van eventuele nieuwe oplossingen;

  • Het gebruik en onderhoud van de informatiesystemen;

  • De aansluiting tussen de technische infrastructuur en de business behoefte en een beoordeling van de veiligheid en stabiliteit;

  • De wijze van uitvoeren en opslaan van de back-ups en het gebruik hiervan in een noodsituatie;

  • De wijze van bescherming van de systemen tegen digitale inbraken;

  • De afweging tussen het uitbesteden van de ICT vs. het on premise en in eigen beheer uitvoeren hiervan;

Aan de hand van de uitkomsten van een dergelijke audit, kan de ICT-organisatie worden beoordeeld, worden verbeterpunten voorgesteld en een plan van aanpak opgesteld en geïmplementeerd, zodat de ICT-afdeling optimaal bijdraagt aan het succes van uw bedrijf.

Project management

Projectmanagement

Heldere doelstellingen en duidelijke afspraken staan aan de basis van ICT-projecten die niet meer kosten dan vooraf begroot, niet langer duren dan gepland en leveren wat ze hebben beloofd.

ICT Management on Demand heeft kennis van wat er in de markt verkrijgbaar is aan diensten en oplossingen en selecteert met deze kennis de oplossingen die een optimale bijdrage leveren aan de bedrijfsprocessen.
Vervolgens zoeken wij de juiste medewerkers of partners of voor het leveren van deze diensten of het implementeren van oplossingen en onderhandelen wij voor u over de voorwaarden en prijs.
Uiteindelijk wordt het implementatie project door ICT Management on Demand begeleid en daar waar nodig bijgestuurd. Na de implementatie zorgen wij voor een correcte toepassing en managen wij het beheer van de uiteindelijke oplossing.

Project audit

Project audit

Wanneer u behoefte heeft aan een audit van een reeds lopend project, of wilt dat er gekeken wordt naar hetgeen uw partner heeft aangeboden, kan een project audit uitkomst bieden. Ook bij vragen over de compleetheid van een contract en de SLA’s (Service Level Agreements), de kwaliteit van de documentatie van het project en een beoordeling van de in het DAP (Dossier Afspraken en Procedures) vastgelegde afspraken en procedures, kan een project audit worden uitgevoerd.
 
ICT Management on Demand audit deze onderdelen, zorgt dat pijnpunten worden blootgelegd, dat oplossingen worden gevonden en projecten succesvol worden afgerond.

System integration

IT-systemen zoals ERP- SCADA- en MES hebben processen die data uitwisselen. ICT Management on Demand zorgt ervoor dat systemen op een efficiënte wijze met elkaar communiceren en daarmee een toegevoegde waarde leveren aan de verschillende bedrijfsprocessen.

System integration
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel

Privacy beleid

Bekijk hier ons privacy beleid

Contact
bottom of page